Kalkylator

Kalkylator med parentes
Kalkylator med parentes
Kalkylator med parentes. Grundläggande funktioner: addition, subtraktion, multiplikation, division.
Bråk kalkylator
Bråk kalkylator
Bråk kalkylator för räkneoperationer med två och tre bråk: addition, subtraktion, multiplikation och division.
Bråk kalkylator med parentes
Bråk kalkylator med parentes
Bråk kalkylatorn med parentes, potenser och beräkningshistorik. Kalkylator räknar bråktal och decimaltal.
Största gemensamma delare och minsta gemensamma nämnare
Största gemensamma delare och minsta gemensamma nämnare
Kalkylator för att beräkna största gemensamma delare (SGD) och minsta gemensamma nämnare (MGN) av 2, 3 och 4 heltal.
Primtalsfaktorisering
Primtalsfaktorisering
Kalkylator för att utföra primtalsfaktorisering.
Bråk kalkylator
Bråk miniräknare
Bråk miniräknare för räkneoperationer med 2 och flera bråk. Addition och subtraktion av bråktal, multiplikation och division av bråktal.
Addition av bråk
Addition av bråk
Addition av bråk med samma nämnare, addition av bråk med olika nämnare.
Subtraktion av bråk
Subtraktion av bråk
Subtraktion av bråk med olika nämnare. Subtraktion av bråk med samma nämnare.
Multiplikation av bråk
Multiplikation av bråk
Multiplikation av två och flera bråk.
Division av bråk
Division av bråk
Division av två och av flera bråk.
Unit Calculator ALLin1
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alla rättigheter förbehålls