Primtalsfaktorisering

Primtalsfaktorisering

Kalkylator för att utföra primtalsfaktorisering och att beräkna största gemensamma delare och minsta gemensamma nämnare av 2, 3 och 4 heltal.

JustNoteIt - Note Manager 2in1

Primtalsfaktorisering online

Faktorisering av ett heltal i dess primtalsfaktorer online.

Kalkylator för att utföra primtalsfaktorisering och att beräkna största gemensamma delare (SGD) och minsta gemensamma nämnare (MGN) av 2, 3 och 4 heltal med hjälp av primtalsfaktorisering.

Kalkylator som delar upp ett tal i primtalsfaktorer.

Kalkylator för att delar upp ett tal med 7 siffror i primtalsfaktorer (faktorisera ett givet tal i dess primtalsfaktorer).

Primtalsfaktorisering exempel

Dela upp 100 i primfaktorer:
100 = 2 * 2 * 5 * 5 = 22 * 52.

Dela upp 76 i primfaktorer:
76 = 2 * 2 * 19 = 22 * 19.

Dela upp 48 i primfaktorer:
48 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 = 24 * 3.

Dela upp 36 i primfaktorer:
36 = 2 * 2 * 3 * 3 = 22 * 32.

Dela upp 18 i primfaktorer:
18 = 2 * 3 * 3 = 2 * 32.

Skriv 20 som en produkt av primtalsfaktorer:
20 = 2 * 2 * 5 = 22 * 5.

Skriv 24 som en produkt av primtalsfaktorer:
24 = 2 * 2 * 2 * 3 = 23 * 3.

Skriv 28 som en produkt av primtalsfaktorer:
28 = 2 * 2 * 7 = 22 * 7.

Skriv 30 som en produkt av primtalsfaktorer:
30 = 2 * 3 * 5

Skriv 32 som en produkt av primtalsfaktorer:
32 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 25.

Skriv 36 som en produkt av primtalsfaktorer:
36 = 2 * 2 * 3 * 3 = 22 * 32.

Skriv 40 som en produkt av primtalsfaktorer:
40 = 2 * 2 * 2 * 5 = 23 * 5.

Dela upp talet 42 i primfaktorer:
42 = 2 * 3 * 7

Dela upp talet 45 i primfaktorer:
45 = 3 * 3 * 5 = 32 * 5.

Dela upp talet 48 i primfaktorer:
48 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 = 24 * 3.

Primtalsfaktorisera 50:
50 = 2 * 5 * 5 = 2 * 52.

Primtalsfaktorisera 52:
52 = 2 * 2 * 13 = 22 * 13.

Primtalsfaktorisera 54:
54 = 2 * 3 * 3 * 3 = 2 * 33.

Primtalsfaktorisera 56:
56 = 2 * 2 * 2 * 7 = 23 * 7.

Primtalsfaktorisera 60:
60 = 2 * 2 * 3 * 5 = 22 * 3 * 5.

Primtalsfaktorisera 63:
63 = 3 * 3 * 7 = 32 * 7.

Primtalsfaktorisera 64:
64 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 26.

Primtalsfaktorisering 68:
68 = 2 * 2 * 17 = 22 * 17.

Primtalsfaktorisering 70:
70 = 2 * 5 * 7

Primtalsfaktorisering 75:
75 = 3 * 5 * 5 = 3 * 52.

Primtalsfaktorisering 78:
78 = 2 * 3 * 13

Primtalsfaktorisering 80:
80 = 2 * 2 * 2 * 2 * 5 = 24 * 5.

Dela upp 81 i primfaktorer:
81 = 3 * 3 * 3 * 3 = 34.

Dela upp 84 i primfaktorer:
84 = 2 * 2 * 3 * 7 = 22 * 3 * 7.

Dela upp 85 i primfaktorer:
85 = 5 * 17

Dela upp 90 i primfaktorer:
90 = 2 * 3 * 3 * 5 = 2 * 32 * 5.

Primtalsfaktorisera talet 96:
96 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 = 25 * 3.

Primtalsfaktorisera talet 98:
98 = 2 * 7 * 7 = 2 * 72.

Primtalsfaktorisera talet 99:
99 = 3 * 3 * 11 = 32 * 11.

Hämta längd och avstånd omvandlare

Saturday, December 2, 2023

Om
Kontakt
Integritetspolicy
Användningsvillkor


Copyright © 2023 Intemodino Group s.r.o.
Alla rättigheter förbehålls